Historická letka republiky Československé

Historická letka republiky Československé zajišťuje letový provoz skupiny historických letadel. Součástí naší práce je také rekonstrukce muzejních letadel a stavba letuschopných replik.

Našimi členy jsou lidé různého věku, profesí, národností. Mají však jedno společné – lásku k létání, k letecké historii a to vše ve spojení s bohatými leteckými dějinami naší země.

http://www.historicflight.cz/

“Historická letka republiky Československé” je otevřenou organizací založenou na dobrovolné práci jejích členů a pomoci jejích partnerů a sponzorů. Našimi členy jsou lidé různého věku, profesí, národností. Mají však jedno společné – lásku k létání, k letecké historii a to vše ve spojení s bohatými leteckými dějinami naší země.

Posláním „Historické letky republiky Československé“ je propagace a popularizace letectví, včetně ochrany, shromažďování a zpřístupňování dokladů o letecké činnosti na území bývalého Československa a současné České republiky. Těžiště naší práce pak spočívá v provozování skutečných historických letounů, popřípadě jejich replik, které reprezentují historii českého a československého letectví ve všech jeho podobách.

Historická letka Republiky československé vznikla v roce 2000 díky čtyřem lidem Františku Peřinovi, Martinovi Stáhalíkovi, Milanu Mikuleckému a Zdeňkovi Dvořákovi. Tehdy bylo jejich cílem a snem vybudovat skupinu letuschopných historických letadel po vzoru britské Battle of Britain Memorial Flight, nicméně v našem případě není Historická letka součástí ozbrojených sil, ale zcela soukromou aktivitou, nezávislou na státu. V roce 2003 naše organizace zahájila stavbu věrné repliky letounu Avia BH 5, která byla v roce 2007 korunována jejím prvním vzletem. Dalším výjimečným letounem, na jehož znovuzrození od roku 2009 pracujeme, je replika rychlostního letounu Zlín XIII.
Důležitou součástí naší práce byla a je pomoc veteránům – vysloužilým letcům, tedy všem, kteří v různých dobách sloužili v československém letectvu a my nyní máme možnost, alespoň drobnostmi těmto lidem vyjádřit náš vděk. Kromě velkých akcí jako bylo například zajišťování účasti na setkáních stíhačů Fliegertrefen, nebo pořádání Pocty rytířům nebes, to byly a jsou pomoc při zajišťování jejich drobných denních potřeb.
Tou nejvíce viditelnou částí našich aktivit jsou letecké akce, ať již účast našich členů a příznivců na leteckých dnech, nebo speciální akce pořádané Historickou letkou jako byl Let do Bruselu nebo RAMROD 2012, které připomínají konkrétní historické události.

Copyright © 2015 Martin Haleš